Events options:
Event picture
The Rolling Stones w Polsce
Guest list
Please sign in to join the list.
======================
awaiting confirmation (3)
 
  T24
Tools
Event info
Event:
The Rolling Stones w Polsce
Type:
Concert
When:
Wednesday, July 25 2007, 2:30 am - 6:00 am
Where:
Description:
Legendarna grupa brytyjska, The Rolling Stones, zn√≥w zagra w Polsce. Koncert odb√?‚?Ędzie si√?‚?Ę 25 lipca na terenie Toru Wy√?‚?¬ļcig√≥w Konnych na S√?‚??u√?¬ľewcu.

Stanowi on etap promocji ostatniej p√?‚??yty zespo√?‚??u √Ę‚?¨ŇĺA Bigger Bang√Ę‚?¨¬Ě. Bilety b√?‚?Ędzie mo√?¬ľna zakupi√?‚?° od 19- go maja, cena jest jednak niebagatelna: najta√?‚??sza wej√?‚?¬ļci√≥wka ma kosztowa√?‚?° 165 z√?‚??, najdro√?¬ľsza (vipowska) √Ę‚?¨? 1015z√?‚??.

B√?‚?Ędzie to trzecia wizyta Stones√≥w w Polsce. Po raz pierwszy muzycy odwiedzili Polsk√?‚?Ę 40 lat temu (zesp√≥√?‚?? istnieje od 45 lat), w 1967 zagrali dwa koncerty w Warszawie, po raz drugi przyjechali do nas w 1998 roku. Mieli tak√?¬ľe zagra√?‚?° w zesz√?‚??ym roku, ale gitarzysta Keith Richards dozna√?‚?? urazu, kt√≥ry uniemo√?¬ľliwi√?‚?? zrealizowanie plan√≥w.

Muzycy zespo√?‚??u, cho√?‚?° nale√?¬ľ√?‚?¶ do najstarszych w przemy√?‚?¬ļle rozrywkowym, nie wydaj√?‚?¶ si√?‚?Ę by√?‚?° zm√?‚?Ęczeni swoj√?‚?¶ dzia√?‚??alno√?‚?¬ļci√?‚?¶. Mick Jagger i gitarzysta Keith Richards maj√?‚?¶ po 63 lata, gitarzysta Ron Wood - 59 lat, a perkusista Charlie Watts - 65 lat. Zesp√≥√?‚?? ma na swoim koncie ponad 30 album√≥w, w dalszym ci√?‚?¶gu prowadzi szeroko zakrojon√?‚?¶ dzia√?‚??alno√?‚?¬ļ√?‚?° muzyczn√?‚?¶ i promocyjn√?‚?¶.
Pictures & videos
No uploaded pictures or videos.
 
Added by:
Comments
Please login to leave a comment.
 
The Rolling Stones w Polsce Reviews
 
 
 Play649